top of page

Síla lidského doteku


Poplácání po zádech, nebo pohlazení ruky - toto jsou každodenní nenápadná gesta, která obvykle považujeme za samozřejmost.

Po letech výzkumů však můžeme říci, že právě tato nenápadná gesta mají mnohem hlubší význam než si uvědomujeme. Ve skutečnosti jsou naším primárním jazykem pocitů a jsou prostředkem pro jejich šíření.

Vlna studií z posledních let ukazuje neuvěřitelný emocionální i fyzický přínos pro naše zdraví ve spojitosti s dotekem. Tento výzkum prokazuje, že dotyk je zásadní pro mezilidskou komunikaci, tvoření vazeb a velmi pozitivní vliv na naše zdraví.


V laboratořích Dacher Keltnera, Ph.D., byla pod vedením Matta Hertensteina (nyní profesor na univerzitě DePauw) provedena zajímavá studie. Cílem bylo zjistit, zdali jsou lidé schopni komunikovat pocity na základě dotyku.


 

Co bylo provedeno: V laboratořích se nechala postavit bariéra, která od sebe oddělila dvě osoby. První měla prostrčit ruku bariérou a čekat. Druhá osoba dostala seznam emocí, které se prostřednictím dotyku měla pokusit předvést na předloktí cizince za bariérou. Na každý dotyk byl vždy určen čas jedné vteřiny. Osoba, jejíž ruky bylo dotýkáno měla danou emoci odhadnout.

Vzhledem k počtu emocí je pravděpodobnost uhádnout tu správnou asi osm procent. Pozoruhodně však účastníci správně odhadli pocity ve více jak 60 procentech. Vděčnost, hněv, láska, strach - i tyto emoce byly uhádnuty ve více jak 50 procentech.

Studie se účastnily jak ženy, tak muži. I zde byly objeveny značné rozdíly: V momentě kdy se žena snažila komunikovat pomocí doteku zlost na muži - muž naprosto nevěděl co žena dělá. V momentě kdy se muž snažil komunikovat soucit nebo náklonost - žena nerozuměla co se děje.

Je zřejmé, že toto porovnání ukazuje více než jen to, že muži jsou z Marsu a ženy s Venuše.

Dotyk má svůj vlastní jazyk, který je nezbytný pro to, co znamená být člověkem.


DOTEK MŮŽE DÁT ŽIVOT


Bohužel mnoho západních kultur, zvláště pak USA trpí nedostatkem osobního kontaktu.

Entologové žijící v různých částech světa si toto velmi dobře uvědomují.

Primáti stráví 10-20% celého dne vzájemným čištěním srsti. Pokud se podíváme na Evropu a východní státy, lidé zde tráví mnohem více času fyzickým kontaktem.

Toto velmi dobře zdokumentovala studie z roku 1960 vedená psychologem Sidneym Jourardem, který studoval konverzaci přátel sedících v kavárně v různých částech světa.

Výsledkem bylo:

V Anglii se za celou dobu nedotkli ani jenou. Američané se v zápalu entuziasmu dotkli dvakrát.

Oproti tomu ve Francii za stejných podmínek došlo k dotyku 110 za hodinu a v Puerto Ricu dokonce 180krát.

Samozřejmě existuje spousta dobrých důvodů, proč máme tendence držet se zpátky, zvláště v odsuzující společnosti, jako je ta naše. Neuvědomujeme si však, o co všechno tímto jednáním přicházíme.

První pozitiva začínají už v momentě, kdy se narodíme.

Při výzkumu, vedeném expertkou v oblasti zkoumání dotyku, Tiffany Field bylo zjištěno, že u předčasně narozených dětí, které dostly pouze tři 15 minutové dotykové terapie po dobu 5-10 dní nabrali o 47% více hmotnosti než předčasně narozené děti, které dostali standartní lékařskou péči.


 

Michelagelo řekl: “Dotek může dát život” a měl naprostou pravdu.

Studie Edmunda Rollse dokazuje, že dotyk aktivuje orbitofrontální mozkovou kůru, která je spojena s pocity odměny a soucitu.


 

DOTYKOVÉ TERAPIE


Vzhledem ke všem výše zmíněným poznatkům, dává absolutní smysl využívat dotykové terapie nebo masáže při léčbě, či dalších procedúrách.

Právě tyto formy terapie působí blahodárně nejen na naše svaly, ale pozitivně ovlivňují naše fyzické a duševní zdraví.

Správné používání těchto praktik má skutečný potenciál změnit lékařskou praxi, navíc s mnohem menšími náklady na zavedení. Například u pacientů s Alzheimerovou chorobu má dotyková terapie výborné výsledky se zklidněním, emočním propojením s okolím a snížením symptomů deprese. To samé platí u onkologických pacientů.

U těhotných žen zmírňuje prenatální deprese. Výzkum na univerzitě v Berkeley zjistil, že oční kontakt a jemné poplácání po zádech lékařem zvyšuje míru přežití u pacientů které čekají komplikované zákroky.


Ať už dotyková terapie nebo masáž, působí pozitivně proti migréně, stavům úzkosti, pomáhá proti bolesti a vyvolává pocity štěstí a lásky a to díky vyplavování oxitocinu.

Všechny tyto poznatky jen potvrzují jakou sílu má každý z nás ve svých rukou. Neznamená to, že byste se měli otočit a začít okamžite narušovat osobní prostor každého kolem sebe, ale zkuste si na tento článek vzpomenout až budete s přáteli třeba na večeři. Dotek léčí.


I z tohoto důvodu je nezbytnou částí každého ošetření pleti 10 minutová terapie, která vám pomůže se nejen uvolnit, ale také navázat pevný vztah s vaším ošetřujícím terapeutem, který se vám při každé návštěve snaží pomoci.


Části textů a data přeložena z anglického originálu univerzity v Berkeley, autor publikace Dacher Keltnera, Ph.D.,

678 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Kommentare


bottom of page